Bu iki biriminde farklı görev ve sorumlulukları bulunur. Geliştirici birimi; uygulamayı kodlar, uygulamayı yayınlar, güncelleştirme ve iyileştirmeleri yapar, uygulamayı test eder. Operasyon birimi ise; uygulamanın barınacağı alt yapıyı tasarlar, gerekli ağ ve güvenliği sağlar, uygulamanın izlenmesini sağlar, kaynak kullanımını ve bu kaynağın kullanım durumuna göre artırılmasını belirler.

DevOps’un daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayan durum iki farklı birimin tek çatı altına girip işlemlerin bir arada yapılmasıdır. Ve bu işlemlerin sürekli ve aralıksız gerçekleşmesi ile yapılan uygulama sürekli gelişir.

DevOps birçok insan tarafından bir felsefe olarak da anılır. Ancak günümüzde firmaların DevOps’u bir pozisyon ismi olarak kullandığını görmekteyiz.

DevOps’un faydaları ise birimlerin daha verimli çalışmaları, sürekli üretim, sorunlara daha hızlı çözümler üretebilmek, daha hızlı teslim, daha düzenli çalışanlar, daha güvenirlik vb.