Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak bir nesne içerisindeki belirli bir properties'lerin toplamını verir. arr: Array object'sini ifade eder. name: Property ismini ifade eder.

    const sumFloatingArray = (arr, name) => {
        return parseFloat(arr.reduce((acc, obj) => acc + (parseFloat(obj[name]) ?? 0.0), 0) || 0);
    };