<canvas
      className="user-avatar rounded-circle mr-2"
      id="canvas"
      width="50"
      height="50"
      alt="User Avatar"></canvas>

Html kodumuzu body kısmına ekleyelim

<script>
  //Adımızı tanımlıyoruz
  var name = 'Samet Sunman';
  //Adımızın başharfini ve soyadımızın başharfini buluyoruz
  var initial = name.charAt(0) + name.charAt(name.search(" ") + 1);
  //Renk belirlemek için rastgele bir sayı belirliyoruz
  var color = Math.floor(Math.random() * 360);

  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var ctx = canvas.getContext("2d");
  var radius = canvas.height / 2;

  ctx.translate(radius, radius);
  
  //Bir daire oluşturuyoruz
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(0, 0, radius, 0, 2 * Math.PI);
  ctx.fillStyle = 'hsl(' + color + ', 100%, 30%)';
  ctx.fill();

  //Harfleri de dairenin üzerine ekliyoruz
  ctx.beginPath();
  ctx.font = "25px Arial";
  ctx.fillStyle = "white";
  ctx.textAlign = "center";
  ctx.fillText(initial, 0, 9);
</script>

İşte bu kadar, ismimizin baş harflerinden rasfele renklerden avatar yapmış olduk.