itemList adında json formatında bir nesnemiz olsun:

var itemList = [{id:1,name:'samet'},{id:2,name:'ihsan'},{id:3,name:'şule'},{id:4,name:'alp'},]

Bu listeyi isme göre alfabetik sıraya dizmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz:

 var newItemList = itemList.sort(this.compare);

 compare(a, b) {

  let comparison = 0;
  if (a.name > b.name) {
   comparison = 1;
  } else if (a.name < b.name) {
   comparison = -1;
  }
  return comparison;
 }

Yada ES6 kullanıyorsanız şu şekilde çok daha kısa şekilde yapabilirsiniz:

 var newItemList = itemList.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name);