Kök dosya sistemimizde ~/.vnc/xstartup dosyasını yönetici izni ile açalım.

#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
# Fix to make GNOME work
export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
/etc/X11/Xsession
startxfce4 &

Yukardakine benzer bir metin bizi karşılayacaktır. Sonuna şu ibareleri eklersek sorun düzelecektir.

#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
# Fix to make GNOME work
export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

/etc/X11/Xsession

xfce4-panel &
xfsettingsd &
xfwm4 &
xfdesktop &
pcmanfm &
xfce4-terminal &