React projemde aşağıdaki gibi farklı componentlerden oluşan bir yapım vardı. Buradaki tüm yazılanları müşteri bir buton yardımı ile kopyalamak istiyordu.

useMemo Çıktısı

Bunun için bir fonksiyon tanımlayıp buton ile çağırarak yazıların kopyalanmasını sağlayabildik. Fonksiyonumuz aşağıdaki gibi:

const childRef = useRef();

const copyToClipBoard = () => {

 
 const range = document.createRange();
 range.selectNode(childRef.current);
 window.getSelection().removeAllRanges();
 window.getSelection().addRange(range);
 document.execCommand('copy');
 window.getSelection().removeAllRanges();
 
}

Yukarıdaki ref.current'i useRef ile kopyalamak istediğimiz component'e tanımladık.

return(
<div>
 <div ref={childRef}>
  <span style={{color:red}}>Kopyalanacak Veri</span>
 </div>
 <button onClick={() => copyToClipBoard()}>Kopyala</button>
</div>
)

İşte bu kadar! Butona tıklayarak yazımızı stil ile beraber panoya kopyalayabilir istediğimiz yere yapıştırabiliriz.