Bu işlemi yapabilmek için Compressor.js isimli kütüphane bize yardımcı olacaktır. Aşağıda bulunan görsel giriş ve çıkış görsellerimizi göstermektedir. Fark edilemiyecek kadar küçük bir kayıp ile 2MB boyutlardan 50KB gibi boyutlara inebiliriz.

Untitled

Öncelikle kütüphanemizi projemize dahil edelim.

npm install compressorjs

Aşağıda bulunan örnek bir React projesinde olacaktır. İlgili kütüphaneyi çağırarak %40 kalite düşürerek yeni bir görsel oluşturmasını sağlayalım.

import React, { useState } from "react";
import Compressor from "compressorjs";

const FileInput = () => {
 const [file, setFile] = useState(null);

 const compressorImage = (file) => {
  // Eğer bir dosya gelmediyese fonksiyonu kırmak için kontrol sağlanır.
  if (!file) {
   return;
  }
  new Compressor(file, {
   // Kalite %40, genişlik ise maksimum 1000px olacak şekilde ayarlamalar verilir.
   // Bu ayarlamaları kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
   quality: 0.4,
   maxWidth: 1000,
   success(result) {
    // Firebase File türünde veri istediği için çıkan görüntüyü dönüştürüyoruz.
    const outFile = new File([result], file.name, { type: result.type });
    // Sonuç görseli kullanabilmek için tanımlanan state'de aktarırız.
    setFile(outFile);
   },
   error(err) {
    console.log(err.message);
   },
  });
 };

 return (
  <>
   <input
    type="file"
    onChange={(event) => {
     compressorImage(event.target.files[0]);
    }}
    accept="/image/*"
   />
  </>
 );
};

export default FileInput;

Artık çıktımızı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Doğrudan firebase gibi sistemlere iletebiliriz. Verilen örnekte çıkan Blob nesnesi File’a çevriliyor. Eğer Blob kullanmak isterseniz doğrudan çıkan result çıktısını kullanabilirsiniz.